Komunikace a handicap

Autor/ka
Karel Neubauer
Martin Kaliba
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované problematice handicapovaných lidí, příspěvek zde měla i Adéla Hanáková - Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením.

Neubauer, Karel, a Kaliba, Martin. Komunikace a handicap: sborník textů z mezinárodní vědecké konference: 6.-7.9.2011, Hradec Králové. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. 491 s. ISBN 978-80-7435-161-7.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002357667&local_base=NKC