Klíšťová meningoencefalitida

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Klíšťová meningoencefalitida (KME) je onemocnění centrální nervové soustavy endemické v mnoha oblastech Evropy a Asie. Ohnisek, jež jsou rozptýlena po celém území České republiky, v poslední době přibývá zřejmě následkem změn klimatu. Infekce je výsledkem aktivity lidí a klíšťat v přírodním ohnisku. Klíšťová encefalitida probíhá u většiny nemocných ve dvou fázích. Druhá fáze je spojena s postižením centrální nervové soustavy: meningitidou, závažnější encefalitidou a méně často s encefalomyelitidou. Encefalitida a myelitida jsou spojeny s přechodnými i trvalými následky, jež výrazně ovlivňují kvalitu života nemocných. Závažnost onemocnění narůstá s věkem. Onemocnění dětí probíhá většinou poměrně mírně, ale závažný a dokonce fatální průběh nemoci byl opakovaně zaznamenán. Etiologická léčba není možná, symptomatická léčba ale musí být u mnohých nemocných značně intenzivní. Očkování proti KME efektivně chrání proti vzniku nemoci a bylo s úspěchem zavedeno do endemických zemí. Ve většině evropských zemí jsou dostupné dvě vakcíny, obě jsou bezpečné a účinné. V některých oblastech České republiky je již velká část dětí a mladistvých očkována. V těchto oblastech již pozorujeme v těchto věkových skupinách pokles počtu onemocnění.

Tick-borne encephalitis (TBE) as a disease of the central nervous system is endemic in many regions of Europe and Asia. There is increasing number of hot spot areas in all parts of the Czech Republic, probably due to climate changes. The outdoor activities of people in natural foci are essential for infection. Most of the patients have biphasic course of disease. In the second phase, the central nervous system is affected: meningitis, more serious encephalitis and encephalomyelitis are observed. Encephalitis and encephalomyelitis have temporary or long lasting sequelae very profoundly changing the quality of life. More serious diseases are observed in the elderly. TBE in childhood and youngsters tends to be mild, but very serious or event fatal cases have been described. There is no causal therapy, symptomatic treatment has to be very intensive in some patients. TBE vaccination is considered an effective prophylaxis to prevent the disease and has been successfully implemented in the endemic countries. Two TBE vaccines are available in most European countries. Both vaccines are safe and efficacious. In some parts of the Czech Republic the vaccination coverage has increased in childhood and younger people. In such regions is number of cases in childhood decreasing.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200905-0005.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 5 (2009)