Klinická logopedie

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příručka k problematice logopedie, vad sluchu a poruch příjmu potravy a alternativní komunikace.

Škodová, Eva a kol. Klinická logopedie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007. 615 s., viii s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7367-340-6.

Související obsah

Nejen koktavosti, ale i dalším poruchám řeči se na portále Šance Dětem věnuje sekce článků "Děti s poruchami řeči"

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001780405&local_base=NKC