Kineziologické hodnocení motorického vývoje u předčasně narozených dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Problematika hodnocení motorického vývoje u dětí předčasně narozených, kteří patří do rizikové kategorie novorozenců, je velmi důležitá v rámci včasné diagnostiky případných odchylek od fyziologického vývoje. Právě časná intervence je předpokladem pro úspěšnou terapii, protože plasticita CNS je v nejranějším období největší a terapie započatá v nejčasnějším věku je nejvíce efektivní. Samostatnou kapitolou je problematika korekce věku u nedonošených dětí při hodnocení jejich motorického a mentálního vývoje.

Klánová T. Kineziologické hodnocení motorického vývoje u předčasně narozených dětí. Patobiomechanika & patokineziologie bulletin [cit. květen 2002].

* Tereza Nováková (roz. Klánová).

Zdroj dat
https://docplayer.cz/27707747-Kineziologicke-hodnoceni-motorickeho-vyvoje-u-predcasne-narozenych-deti-kinesiologic-assessment-of-motor-development-in-abortive-children.html
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Patobiomechanika & patokineziologie