KI pro děti: informace o kochleárních implantátech pro neslyšící a nedoslýchavé rodiče

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace lékařské fakulty Univerzity Karlovy se zabývá technickými a praktickými aspekty užívání kochleárních implantátů u sluchově postižených dětí stejně postižených rodičů.

Leonhardt, Annette a Vogel, Arno. KI pro děti: informace o kochleárních implantátech pro neslyšící a nedoslýchavé rodiče. Praha: Centrum kochleárních implantací u dětí ORL kliniky 2. LF UK, ©2014. 96 s. ISBN 978-80-260-5874-8.

Související obsah

Problematikou sluchového postižení s důrazem na kochleární implantáty se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dítě se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002574865&local_base=NKC