Když se rodič psychicky zhroutí ...

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice psychického zhroucení rodiče dítěte předškolního věku.

Závažné změny v životě rodiny, které mohou vyvrcholit i hospitalizací rodiče na psychiatrii a jejich vliv na chování dítěte v mateřské škole. Možná pomoc ze stany učitelky MŠ - konzultace s rodinou, dohoda o dalším postupu při informování dítěte, návrhy na spolupráci s odborníky (dětský psycholog či psychiatr) apod. Nutnost včasné pomoci, ještě před rozvinutím psychických nebo psychosomatických problémů u dítěte. Projevy v chování dítěte jako reakce na krizi v rodině - plačtivost, agresivita, apatie, uzavření se do sebe. Učitelka jako opora a pomocník, nikoli jako terapeut.

Kramulová, Daniela. Když se rodič psychicky zhroutí ... Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2009, 16(8), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001291444&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 16, č. 8 (2009)