Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice posuzování specifických vzdělávacích potřeb u postižených žáků.

Michalík, Jan, Baslerová, Pavlína, Hanák, Petr [et al.]. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část I., Hmotněprávní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v činnosti SPC. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2012. 121 s. Ostatní. ISBN 978-80-244-3050-8.

Zdroj dat
http://www.inkluze.upol.cz/portal/velke_publikace/katalogy/final_Kat_I.pdf