Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání

Autor/ka
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice podpory výuky žáků s různým stupněm sluchového postižení.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/147323/pdf.

Barvíková, Jana a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 201 stran. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4616-5.

Zdroj dat
http://katalogpo.upol.cz/wp-content/uploads/katalog-sp.pdf