Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice podpůrných opatření při vzdělávání dětí s postižením kognitivních funkcí či mentální retardací.

Valenta, Milan a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 238 stran. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4614-1.

Zdroj dat
http://katalogpo.upol.cz/wp-content/uploads/katalog-mp.pdf