Jak zapojit hudební činnosti do práce s dětmi s ADHD?

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný možnostem využití muzikoterapie při práci s dětmi s ADHD v mateřských školách.

Postup při utváření programu vhodného pro zapojení dětí s diagnózou ADHD do činností v mateřské škole - stanovení cíle programu (pedagogický, terapeutický) - uvolnění dítěte, jeho soustředění a spolupráce. Využití muzikoterapie k aktivizaci pozornosti dítěte - změna technik tak, aby dítě bylo schopno pozornost udržet. Příklady muzikoterapeutických aktivit a technik vhodných pro úvodní rozehřívací fázi (hra na bubny, tanec, hra na tělo, vokalizace, dynamická muzikomalba apod.). Navazující aktivity - střídání aktivit spojených s činností pravé a levé mozkové hemisféry (hemisférové zaměření závisí na délce sezení). Nácvik a uskutečnění relaxace spojené s hudbou. Aktivace po fázi relaxace.

Lipský, Matěj. Jak zapojit hudební činnosti do práce s dětmi s ADHD?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(6), s. 15. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001355761&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 6 (2011)