Jak podpořit vývoj dětí — SZŠ Poděbrady — Sdružení iSEN

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Jak podpořit vývoj dětí, které v důsledku svého mentálního nebo jiného zdravotního postižení mají ztíženou komunikaci s okolím? Tak to je otázka, na kterou budeme hledat odpověď v dnešním Klíči. Nahlédneme do příběhu Evy Šrámkové z Kozlova u České Třebové, která navzdory nepříznivým prognózám nachází cesty, jak pomoci své sedmileté dceři překračovat těžkým handicapem vymezené limity rozvoje rozumových a řečových schopností. Navštívíme Speciální základní školu v Poděbradech a porovnáme dosud užívané metody alternativní komunikace se současnými, ve vzdělávání a logopedii průlomovými technickými novinkami. V České republice chybí větší informovanost o možnostech použití nejmodernějších technologií - příkladem je využívání tabletu pro handicapovné děti. Proto maminka Verunky Eva Šrámková a zástupkyně ředitele poděbradské speciální školy Mgr. Lenka Říhová založily společně s dalšími učiteli, rodiči a příznivci sdružení iSEN. Cílem této internetové komunity je podpora rozvoje a komunikace dětí se speciálními potřebami. iSEN se snaží mimo jiné vytvořit systém poradenské služby pro rodiče a učitele, zkouší a recenzuje zahraniční aplikace a usiluje o přenesení osvědčených zahraničních zkušeností do českého speciálního školství, zároveň hledá možnosti pro vytváření vhodných aplikací v českém jazyce.

Délka videa: 00:25:34.

Poznámka: Chybí část závěrečných titulků pořadu.

Zdroj dat
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/211562221700020/