Interpretace sérologických vyšetření u gravidních žen a novorozenců

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V článku jsou shrnuty zkušenosti a pravidla pro interpretaci výsledků sérologických vyšetření. Stručně jsou uvedeny laboratorní metodiky a rozebrány nejčastější příčiny falešně pozitivních a falešně negativních výsledků. Zvláštní pozornost je věnována skupině novorozenců a gravidních žen včetně zvláštností interpretace výsledků vyšetření. Na závěr jsou uvedeny typické situace použití sérologické metody diagnostiky infekčních chorob.

Article summarises experiences and rules for an interpretation of serological inverstigations. Laboratory methods are briefly mentioned and the most common reason for false positive and false negative results are analysed. Special attention is paid to groups of newborns and pregnant women including intepretations pitfalls of these investigation’s results. Typical situations in use of serologic diagnosis of infection diseases are brought out at the end.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200504-0005.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 4 (2005)

Vybrali jsme pro vás: