Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy je jedním z výstupů projektu Podpora grantových projektů specifického výzkumu řešeného Pedagogickou fakultou MU. Cílem je představit přístupy k inkluzi z pohledu výzkumu teorie a praxe. Její obsah specifikuje inkluzivní pojetí speciální pedagogiky z pohledu strategií k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Monografie je koncipována do osmi tematických okruhů, které vycházejí z parciálních oblastí výzkumu, podle zaměření jednotlivých výzkumných pracovníků, doktorandů a studentů.

Obsah publikace k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/30421/pdf.

Bartoňová, Miroslava a Vítková, Marie Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002168299&local_base=NKC