Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace je členěná do pěti tematických celků, které vycházejí ze zaměření studentů oboru Speciální pedagogika a jejich školitelů. Jedná se o tato témata: inkluzivní vzdělávání a sociální integrace, vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením v inkluzivní škole, inkluzivní přístupy k osobám se zdravotním postižením, inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním a informační a komunikační technologie ve vzdělávání jedinců se speciálními potřebami.

Klenková, Jiřina. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 386 s.ISBN 978-80-210-5731-9

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002342579&local_base=NKC