Inkluzivní a kognitivní edukace: sborník přednášek

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované problematice inkluzivního a integrovaného vzdělávání žáků s nejrůznějšími formami postižení či znevýhodnění.

Pokorná, Věra, ed. Inkluzivní a kognitivní edukace: sborník přednášek. Překlad Věra Pokorná. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2006. 388 s. ISBN 80-7290-258-X.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001697188&local_base=NKC