Individuální vzdělávací plán

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. žáci se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním) a možnost jejich vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích plánů (IVP). Vztah IVP k rámcovému a školnímu vzdělávacímu programu. Náležitosti vypracování a schvalování IVP a příslušná legislativa. Skupinová nebo individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Potřeba vycházet při sestavování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) z více zdrojů poskytujících důležité informace o dítěti. Nástroje a cíle pedagogické diagnostiky. Zjišťování úrovně dovedností a vědomostí, chování, motivace, zájmů, zázemí, postojů a prožívání dítěte (např. jeho handicapu, postavení ve vrstevnické skupině apod.). Zpráva ze školského poradenského zařízení a využití informací v ní obsažených pro tvorbu IVP.

Partneři podílející se na vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro oblasti, které jsou negativně ovlivněny postižením žáka nebo poruchou, kterou trpí. Které části a informace by měl IVP obsahovat. Pravomoci učitele a seznámení ředitele s úpravami učebního plánu pro daného žáka. Spolupráce s rodiči a aktivní zapojení žáka do přípravy a realizace plánu.

Výhody a úskalí používání individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami. Jak předcházet jejich zneužívání. Různé způsoby realizace IVP. Pracovníci podílející se na realizaci IVP.

Ukázka vypracování konkrétního individuálního vzdělávacího plánu pro dítě se specifickou poruchou učení a chování. Projevy poruchy v jednotlivých předmětech a opatření přijatá ke zlepšení výkonu a soustředění dítěte. Stanovení způsobů hodnocení žáka a pomůcek potřebných k jeho vzdělávání.

Jucovičová, Drahomíra a Budíková, Jaroslava. Individuální vzdělávací plán. Část 1. Učitelské listy, 2005-2006, 13(1), s. 6-7. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984941&local_base=ANL.

Jucovičová, Drahomíra a Budíková, Jaroslava. Individuální vzdělávací plán. Část 2, Podklady pro tvorbu IVP. Učitelské listy, 2005-2006, 13(2), s. 14-15. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984942&local_base=ANL.

Jucovičová, Drahomíra a Budíková, Jaroslava. Individuální vzdělávací plán. Část 3, Tvorba IVP. Učitelské listy, 2005-2006, 13(3), s. 10. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984943&local_base=ANL.

Jucovičová, Drahomíra a Budíková, Jaroslava. Individuální vzdělávací plán. Část 4. Učitelské listy, 2005-2006, 13(4), s. 11-12. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984944&local_base=ANL.

Individuální vzdělávací plán. Část 5. Učitelské listy, 2005-2006, 13(5), s. 18-19. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984945&local_base=ANL.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984941&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské listy, Roč. 13, č. 1 (2005-2006)