Home Share jako alternativa institucionální péče

Autor/ka
Rok vzniku:
2020
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120352697/?lang=cs
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tato práce se zabývá modelem péče Home Share ve světě, zvláště pak v Irsku, a představuje jeho začínající působení v České republice pro osoby s poruchou autistického spektra. Tato cílová skupina řadu let nenachází v českém systému sociálních služeb dostupné a vhodné služby, zvláště pobytového typu, které by potřebovala. Rodiče těchto dětí jsou tak vystaveni zátěži v podobě dlouhodobé péče bez možnosti odlehčení. Home Sharing je možnost, jak tento sociální systém doplnit. Praktická část práce se zaměřuje na smíšený výzkum, jehož cílem je popis a kritická reflexe současné situace Home Share v České republice. Pomocí rozhovorů bylo zjištěn začátek, průběh i možná budoucnost organizací, které právě zavádí Home Share pro rodiny s osobou s poruchou autistického spektra. Dále byly pomocí rozhovorů a dotazníku zjišťovány názory odborníků, kteří se pohybují v oblasti podpory rodin s osobou s autismem.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/208654/