Hematologie I

Autor/ka
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace je uceleným dílem, poskytujícím přehled o patofyziologii chorob červené, bílé a destičkové krevní řady, které nejsou maligního charakteru. Je psána pro lékaře po promoci, event. i pro nelékaře a zdravotní laboranty, kteří se zabývají hematologií. Může být také základem předatestační přípravy. Členění knihy je klasické, se zaměřením na podobné aspekty klinického charakteru, nezanedbává však ani laboratorní problematiku. Hloubka pojetí jednotlivých kapitol je dána vývojem stavu znalostí současné hematologie a opírá se o praktické poznatky autorů.

Penka, Miroslav et al. Hematologie. I, Neonkologická hematologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 201 s., [12] s. barev. obr. příl. ISBN 80-247-0023-9.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001023542&local_base=NKC