Fonetika a fonologie češtiny: s obecným úvodem do problematiky oboru

Autor/ka
Zdena Palková
Rok vzniku:
1994
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Pro lepší pochopení vad řeči je nutno se podívat na češtinu z hlediska jazykového - fonetiky a fonologie.

Palková, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny: s obecným úvodem do problematiky oboru. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 366 s. ISBN 80-7066-843-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000084321&local_base=NKC