Fetální alkoholový syndrom

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ženy, které si v těhotenství neodepřou alkohol, mohou svému dítěti přivodit tzv. fetální alkoholový syndrom. Je to nevratné poškození plodu ve formě tělesného nebo mentálního postižení.
Tento video spot je součástí preventivního a osvětově - vzdělávacího vysílání Školního informačního kanálu, které na školách po celé České republice ve spolupráci s celou řadou odborných garantů a partnerů zajišťuje společnost ŠIK CZ s.r.o. Cílem společnosti je oslovovat mladé lidi moderním a efektivním způsobem - prostřednictvím video spotů vysílaných na velkoplošné obrazovce ve škole. Více o tomto projektu najdete na www.sikcz.cz.

Délka videozáznamu: 00:00:49.

Zdroj dat
http://www.tvmedicina.cz/kategorie/deti/515-fetalni-alkoholovy-syndrom