Epileptický záchvat jako první projev kavernomu mozku

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Kavernomy mozku v dětském věku jsou stále diagnosticky i terapeuticky náročné léze. Jejich nejčastějším prvním klinickým projevem je epileptický záchvat (79 %) a/nebo krvácení do mozku (16 %). V éře magnetické rezonance představují kavernomy mnohem častěji diagnostikovanou cévní malformaci. MRI se dnes používá ke klasifikaci, ale i k určení léčebné strategie. Autoři předkládají kazuistiku 13letého pacienta s kavernomem mozku, který se klinicky prezentoval generalizovaným epileptickým záchvatem.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200501-0012.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 1 (2005)