Edukačně-hodnotící profil dítěte/žáka s poruchou autistického spektra

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příručky pro psychodiagnostiku autistických dětí do 7 let, resp. od 8 do 15 let.

1. (do 7 let): Čadilová, Věra a kol. Edukačně-hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra: (do 7 let). 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2007. 47 s. ISBN 978-80-86856-32-2. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001787510&local_base=CNB.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/200802/contents/nkc20081787510_1.pdf.

2. (od 8 do 15 let): Čadilová, Věra a kol. Edukačně-hodnotící profil žáka s poruchou autistického spektra (8-15 let). Vyd. 1. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005. 75 s. ISBN 80-86856-12-7. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001658914&local_base=CNB.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20061658914_1.pdf.

Související obsah

Problematikou autismu, přesněji poruch autistického spektra, se na portále Šance Dětem zabývají:

- videodokument s názvem "Zitin příběh: Dětský autismus"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001787510&local_base=CNB