Edukace dětí předškolního věku se zdravotním znevýhodněním

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá edukací dětí předškolního věku se zdravotním znevýhodněním. První kapitola charakterizuje dítě předškolního věku a psychický vývoj dítěte a rodinu dítěte se zdravotním znevýhodněním. Druhá kapitola vysvětluje podstatu chronického onemocnění, aktivity, volný čas, možnosti léčby a rehabilitace. Třetí kapitola se zabývá systémem předškolního vzdělávání.Čtvrtá část se věnuje výzkumu, zahrnuje cíle a hypotézy výzkumu, stručnou charakteristiku výzkumného prostředí a souboru, analýzu výzkumu a prezentaci výsledků a doporučení pro pedagogickou praxi.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/199892/pedf_m/