Dramaterapie

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
http://books.google.cz/books?id=493fxDXSbbUC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace věnovaná problematice arteterapie se zaměřením na dramaterapii. Část publikace je věnovaná tématu dramaterapeutických sezení s mentálně postiženými klienty.

Valenta, Milan. Dramaterapie. 4., aktualiz. a rozš. vyd., V nakl. Grada 2. Praha: Grada, 2011. 264 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3851-2.

Recenze na dílo: Chaloupková, Marta. Být či nebýt--. Psychologie dnes, 2007, 13(12), 58. ISSN 1212-9607. Recenze na: Valenta, Milan. Dramaterapie. Praha: Grada, 2007. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001096948&local_base=ANL.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002201573&local_base=NKC