Doporučení RE

Autor/ka
Rok vzniku:
1984
Jazyk dokumentu
Angličtina
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Soubor doporučení Rady Evropy k různorodým oblastem, týkajících se dětí.

1984: Rodičovská zodpovědnost: https://rm.coe.int/16804ec678.

1987: Pěstounské rodiny: http://www.kekidatabank.be/docs/Instrumenten/RvE/1987%20CMRec%2887%296_on%20foster%20families.pdf.

1993: Medikosociální aspekty zneužívaných dětí: https://rm.coe.int/16804eebb5.

1996: Evropská strategie pro děti: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15320&lang=en.

 

Zdroj dat
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15320&lang=en