Domov sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Domov sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží poskytuje sociální službu osamělým rodičům nebo těhotným ženám s handicapem.

Služba je určena osobám v tíživé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Handicap může být v oblasti mentální, duševní, kombinované, může se jednat o zdravotní nebo sociální znevýhodnění a takoví rodiče většinou končí v ústavech a děti jsou jim odebrány pod záminkou, že své děti nejsou schopni sami vychovávat. V současné době je v Domově v Dolním Podluží 6 žen se svými dětmi, díky péči a podpoře, která je jim zde věnována, mohly některé maminky se svými dětmi pokročit dál a žít samostatněji v chráněném bydlení.

Proto v Domově chtějí i další rodiče připravit k samostatnému bydlení, aby byli schopni obstát v běžném životě a hlavně být se svými dětmi, pro které je vazba na vlastní rodiče důležitá.

Délka videozáznamu: 00:26:09.

Zdroj dat
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/215562221700015/