Dětská mozková obrna (DMO)

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Nemoc projevující se hlavně poruchou hybnosti. Vzniká na základě poškození mozku v těhotenství, při porodu nebo v prvním roce života dítěte. Často se přidává snížení inteligence, smyslové vady a epilepsie (druhotná, tzv.sekundární). U dítěte je opožděn vývoj nejen pohybu ale i psychiky. Existují různé formy DMO.

Diparetická forma - zde je postižení obou dolních končetin symetrické, dolní končetiny jsou slabší, méně vyvinuté, je nápadný nepoměr mezi vzrůstem trupu a dolních končetin. Většina svalových skupin má zvýšené napětí čili svalovou hypertonii. Svaly se zkracují, což má za následek vadné držení dolních končetin i pánve. U diparetické formy bývá inteligence zachována.

Hemiparetická forma - se vyskytuje nejčastěji. Horní končetina je skoro vždy postižena více. Typické postižení je charakterizováno paží přitaženou k trupu, končetina je pokrčena až úplně ohnutá v lokti, předloktí je otočeno hřbetní stranou vzhůru, ruka je ohnuta směrem do dlaně a uchýlena směrem k malíkové straně. Postižené končetiny jsou slabší a zpravidla kratší se srovnání s druhostrannými.

Kvadruparetická forma je vlastně těžší forma diparetická. Obrnou jsou postiženy všechny čtyři končetiny.

Jednotlivé formy dětské mozkové obrny se často mezi sebou kombinují, mluví se pak o smíšených formách. Jsou časté deformity nohou. Mezi nejčastější patří koňská nohy-paty je tažena vzhůru, noha stojí na špičce.

Používá se řada rehabilitačních metodik. Nejlepší výsledky jsou dosaženy při zahájení rehabilitace do 6 měsíců věku dítěte. Začíná se obyčejně s tzv. reflexním plazením (tzv. Vojtova metoda).

Délka videozáznamu: 00:08:47.

Zdroj dat
http://www.tvmedicina.cz/kategorie/deti/11-detska-mozkova-obrna-dmo