Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice dětí s ADHD, SPU a dalšími obtížemi, souvisejícími s chováním a výukou, včetně praktických příkladů.

Michalová, Zdeňka a kol. Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 2015. 239 stran. ISBN 978-80-7414-934-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002745740&local_base=NKC