Cvičení pro dyslektiky

Autor/ka
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Ivan Jilemnický
Rok vzniku:
1996
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Šestice publikací s cvičeními pro zmírnění dyslexie.

1. díl: ZELINKOVÁ, Olga. Cvičení pro dsylektiky. I., Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. Praha: DYS, 1996. 46 ISBN: 80-902065-1-4. http://www.zelinkova.cz/index.php/publikace/cviceni-pro-dyslektiky-i.

2. díl: ZELINKOVÁ, Olga. Cvičení pro dyslektiky. II., Rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, rozlišování sykavek. Praha: DYS, 2003. 32 s. ISBN: 80-902065-3-0. http://www.zelinkova.cz/index.php/publikace/cviceni-pro-dyslektiky-ii.

3. díl: ZELINKOVÁ, Olga. Cvičení pro dyslektiky. III., Cvičení sluchové analýzy a syntézy. Praha: DYS, 2003. 40 s. ISBN: 80-902065-4-9. http://www.zelinkova.cz/index.php/publikace/cviceni-pro-dyslektiky-iii.

4. díl: ZELINKOVÁ, Olga. Cvičení pro dyslektiky. IV., Rozlišování b-d-p. Praha: DYS, 2003. 32 l. ISBN: 80-902065-7-3. http://www.zelinkova.cz/index.php/publikace/cviceni-pro-dyslektiky-iv.

5. díl: ZELINKOVÁ, Olga. Cvičení pro dyslektiky. V., Čtenářské tabulky. Praha: DYS, 1996. 40 s. ISBN 80-902065-5-7. http://www.zelinkova.cz/index.php/publikace/cviceni-pro-dyslektiky-v.

6. díl: ZELINKOVÁ, Olga. Cvičení pro dyslektiky. VI., Pravo-levé orientace. Praha: DYS, 1996. 32 s. ISBN: 80-902065-2-2. http://www.zelinkova.cz/index.php/publikace/cviceni-pro-dyslektiky-vi.

Zdroj dat
http://www.zelinkova.cz/index.php/publikace