Co je nového ve světě dyslexie

Autor/ka
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Ve dnech 12.-15.11.2003 se konala v San Diegu v Kalifornii 54.konference Mezinárodní dyslektické společnosti (IDA - International Dyslexia Association). Využití elektromagnetických zobrazovacích metod (především funkční magnetickárezonance), tyto metody umožňují zmapovat aktivitu mozku dyslektika při různých činnostech, výsledky výzkumů. Efekt reedukace dyslexie. Významným pomocníkem rodičů, jejichž dítě trpí dyslexií, jsou výměny zkušeností a diskuse. Setkání rodičů dyslektických dětí. Sluchová percepce a řeč v časných vývojových stádiích - referát z konference Mezinárodní dyslektickéspolečnosti. Prezentace škol - metody reedukace, ověřování, pomůcky, způsob práce s talenty. Setkání dospělých dyslektiků. Postřehy z konference (listopad 2003, San Diego). Pozornost věnována starším žákům a studentům - hledání cest, jak je naučit učit se a využívat vlastní potenciál. Pomůcky pro dyslektiky. Úspěšní dyslektici.

ZELINKOVÁ, Olga. Co je nového ve světě dyslexie. Rodina a škola, 2004, 51(3-5), s. 9, s. 9, s. 11. Pokrač. ISSN 0035-7766.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000871464&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rodina a škola, Roč. 51, č. 3-5 (2004)