Člověk s mentálním postižením a rodičovství

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tématem bakalářské práce je člověk s mentálním postižením a rodičovství. Práce popisuje téma mentálního postižení a jeho rozdělení.Dále se práce zabývá otázkou partnerství, rodičovství a sexuality u osob s mentálním postižením. Cílem teoretické práce je seznámit čtenáře podrobněji s touto problematikou.Praktická část se zaměří na kvalitativní výzkum této problematiky. První část se zabývá interwiev s osobami s mentálním postižením o otázkách partnerství, rodičovství a sexuality.Druhá část se zabývá štřením dotazníků, které byly určeny pracovníkům v přímé péči v olasti sociální péče.Závěrem praktické části jsou uvedena data vyplývající z výzkumného šetření.

Zdroj dat
http://www.theses.cz/id/74wglb