Chování dítěte raného věku a rodičovská péče

Autor/ka
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace zabývající se problematikou chování dítěte raného věku v kontextu rodičovské péče.

Dittrichová, Jaroslava a kol. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 188 s. Psyché. ISBN 80-247-0399-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001324931&local_base=NKC

Vybrali jsme pro vás: