Čekáme děťátko

Autor/ka
MUDr. Martin Gregora
Miloš Velemínský
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Google Books
http://books.google.cz/books?id=1o3Ct_Ma_3sC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příručka k problematice těhotentství, porodu, šestinedělí a rané péče o dítě.

Gregora, Martin a Velemínský, Miloš. Čekáme děťátko. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2013. 373 s. ISBN 978-80-247-3781-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002475567&local_base=NKC