Budu mít bratříčka

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice reakce předškolních dětí na přírůstek do rodiny v podobě narození sourozence.

Reakce předškolních dětí na přírůstek do rodiny - očekávání a narození sourozence, změna situace a postavení dítěte v rodině. Přijetí sourozence starším dítětem. Možné projevy negativních reakcí, např. mlčení o události, vztek, snaha přitáhnout pozornost na sebe. Důvody pro takové chování.

Kramulová, Daniela. Budu mít bratříčka. Informatorium, 2006, 13(2), s. 10. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001008002&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 13, č. 2 (2006)