Biologická léčba juvenilní idiopatické artritidy

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je systémové autoimunitní zánětlivé onemocnění vedoucí k progresivním změnám kloubů se snížením jejich pohyblivosti a omezením denní aktivity. Jsou uvedeny indikace a postupy k nasazení biologické léčby, další možnosti a doporučení léčby závažných forem JIA.

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a systemic autoimmune inflammatory disease leading to progressive changes in the joints with a reduction of their mobility and limiting daily activities. They are listed indications and procedures for the deployment of biological treatment, other treatment options and recommendations severe forms of JIA.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201202-0004_Biologicka_lecba_juvenilni_idiopaticke_artritidy.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 2 (2012)