Autismus a možnosti psychoterapeutického působení na děti s autismem [rukopis]