Asistent a lidská práva dětí s postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Problematika tzv. třídního asistenta pro postižené děti, jenž je k dispozici pro překonávání a odstraňování bariér bránících plnohodnotné účasti ve vzdělání. Druhy asistentů. Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby sezdravotním postižením (1997). Návrh novely školského zákona, názory poslanců.

Michalík, Jan. Asistent a lidská práva dětí s postiženímMůžeš: noviny o šanci a důstojnosti pro každého, 2003, 11(2), s. 1, 8. ISSN 1213-8908.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000810302&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Můžeš, Roč. 11, č. 2 (2003)