Analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Hlavním tématem disertační práce je vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Předmětem hlavního výzkumného šetření uváděného v této práci byla analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro integrované žáky s narušenou komunikační schopností v pěti vybraných krajích České republiky. Výzkumný projekt byl také doplněn o komplementární výzkumné šetření zaměřené na podporu žáků v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Výzkumné projekty přinesly poznatky z oblasti podpory žáků s narušenou komunikační schopností vzdělávaných v hlavním vzdělávacím proudu. Zejména se jednalo o poradenské služby poskytované poradenskými pracovišti i externími odborníky a dále o využívání podpůrných opatření a metod podpory rozvoje komunikačních kompetencí ve výuce.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/92903/pedf_d/