Analýza narušené komunikační schopnosti u žáků v základní škole praktické

Autor/ka
Markéta Hamalová
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se zabývá analýzou narušené komunikační schopností u žáků s lehkým mentálním postižením, kteří navštěvují základní školu praktickou. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola obsahuje teoretické poznatky z oblasti komunikace a narušené komunikační schopnosti. Druhá kapitola se zaměřuje na žáka s lehkým mentálním postižením. Popisuje charakteristické rysy těchto žáků, možnosti jejich edukace a narušenou komunikační schopnost jedinců s lehkým mentálním postižením. Třetí kapitola popisuje výzkumné šetření, které se zaměřilo na analýzu narušené komunikační schopnosti u žáků v základní škole praktické. Práci oponovala Veronika Girglová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/342313/pedf_b/