Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu

Autor/ka
PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou speciálně-pedagogickou, se zaměřením na oblast logopedie. Empirická část rigorózní práce reflektuje výzkumné šetření, které je zaměřeno na analýzu komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Obsah práce je členěn na dvě části. První, teoretická část, je obsažena ve čtyřech kapitolách a prezentuje průběh vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základních škol. Druhou část rigorózní práce tvoří empirická část, která obsahuje charakteristiku výzkumného vzorku, cíle šetření, dále uvádí výzkumný projekt s analýzou dotazníkových šetření, zaměřených na analýzu komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností ve výuce, a to z pohledu vyučujících. Na závěr jsou uvedeny návrhy a opatření pro pedagogickou praxi.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/136394/pedf_r/