Alternativní a augmentativní komunikace u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na metodu VOKS

Autor/ka
Martina Bohdanová
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

 Práce je věnována tématu alternativní a augmentativní komunikace u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na metodu VOKS. V úvodní kapitole teoretické části jsou terminologická vymezení týkající se poruch autistického spektra. Práce obsahuje i kapitolu zabývající se AAK, tj. výhody a nevýhody, dělení systémů a také charakteristiku jednotlivých systémů. Praktická část je věnována kazuistice dvou žákyň, které se metodou VOKS vzdělávají. Vedoucí práce - Adéla Hanáková.

Poznámka: VOKS = Výměnný obrázkový komunikační systém.

Související obsah

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Zdroj dat
http://theses.cz/id/ochi4q/