Změna financování připravila hendikepované o peníze a asistenty

Datum publikace: 24. 11. 2021
Periodikum:
madambusiness.cz
Změna státního financování, ke které došlo v lednu roku 2020, připravila speciální školy o čtvrtinu prostředků – konkrétně jen za rok 2021 o 1,624 miliardy korun. Ty musejí školy získávat z jiných zdrojů, jako například navýšením školného. Nejvíce na to doplatily děti s těžkým kombinovaným postižením.

Ty ve škole potřebují individuální asistenty, na které nejsou peníze a děti jsou tak v řadě případů přenechány do domácí péče. V České republice je přitom téměř 14 tisíc dětí s těžkým kombinovaným postižením, které při výuce individuálního asistenta potřebují. Vyplývá to z analýzy poradenské skupiny Grant Thornton.


Do roku 2019 byly speciální školy financovány kombinací tzv. normativu a podpůrných opatření, kam patří především mzdy individuálních asistentů. V roce 2019 činil celkový normativ 2,843 miliardy, podpůrná opatření 3,669 miliardy a příspěvky na speciální pomůcky a vybavení 30 milionů korun – celkem tedy speciální školy získaly od státu 6,542 miliardy korun. V roce 2020 ale došlo ke zrušení dotací na podpůrná opatření a k následnému zvýšení normativ. Ty za letošní rok činí 4,918 miliardy, což ale znamená, že v důsledku zrušení podpůrných opatření došlo k celkovému poklesu státních dotací o 1,624 miliardy korun. Tento pokles je třeba financovat z jiných zdrojů – jako jsou navýšení školného nebo fundraising.

Celý článek najdete zde: https://www.madambusiness.cz/novinky/4937-zmena-financovani-pripravila-hendikepovane-o-penize-a-asistenty

kolečkové křeslo