Záškoláků bylo přes 9500, potrestání jim nehrozí. Neúčast na výuce děti podle expertů vrhá do náruče závislosti

Datum publikace: 20. 05. 2020
Periodikum:
lidovky.cz
Bezmála deset tisíc českých žáků a studentů doslova vypadlo vinou pandemie ze vzdělávacího systému. Jejich kmenové základní či střední školy s nimi prozatím nenavázaly kontakt, ačkoli o to usilovaly.

„Na 9500 žáků se nepodařilo žádným způsobem do vzdělávání zapojit. A to je problém,“ řekl serveru Lidovky.cz náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Nejedná se přitom jen o děti, jež by doma neměly připojení k internetu, ostatně těm školy nabídly alternativy pro předání informací a obsahu výuky. Přesto ani na ně žáci a jejich rodiče nereagovali. „Zodpovědnost za vzdělávání má škola, ale je přirozené, že sama to nezmůže. Klíčová je spolupráce školy a rodiny, zvlášť v tak složité době. Své zmůže i zřizovatel, ale i ten má omezené možnosti,“ řekl Andrys.

Záškoláctví je přitom trestný čin. V současném koronavirovém režimu je však případný postih dle Andryse značně nejistý. „Situace je teď složitá pro všechny, učitele i rodiny školáků, takže si nemyslím, že je namístě bavit se o tom, jak moc by měli být potrestáni rodiče, kteří nezajistí vzdělávání svých dětí v této době,“ řekl.

Celý text najdete zde: https://www.lidovky.cz/domov/zaskolaku-bylo-pres-9500-potrestani-jim-nehrozi-neucast-na-vyuce-deti-podle-expertu-vrha-do-naruce-z.A200518_174839_ln_domov_rkj#utm_source=rssx981598xutm_medium=feedx981598xutm_campaign=ln_lidovkyx981598xutm_content=main