Vývojová dysfázie. Nemoc, kterou je třeba s logopedem řešit včas

Datum publikace: 25. 04. 2022
Periodikum:
idnes.cz
Projevuje se například komolením slov, špatným skloňováním, nepřirozeně krátkými větami nebo nemožností komunikovat v určité sociální situaci. Malí pacienti bývají také výrazně citlivější, plaší, mají nižší sebevědomí. Seznamte se s vývojovou dysfázií, nejčastější nemocí, s níž se kliničtí logopedi setkávají u dětí. Čím dřív se začne léčit, tím lépe.

Jde skutečně o nemoc a nikoli o „pouhou“ poruchou řeči. „Bylo totiž dokázáno, že jde o vysoce geneticky podmíněné onemocnění, studie prostřednictvím neurozobrazení prokázaly strukturální změny v mozku,“ vysvětluje Lenka Pospíšilová z Asociace klinických logopedů ČR. Dětí s vývojovou poruchou jazyka přitom přibývá. Odpovědět jednoznačně na otázku, proč tomu tak je, ale není jednoduché. Jedním z důvodů je dokonalejší diagnostika. O onemocnění se ví čím dál více.

Celý článek najdete zde: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/vyvojova-dysfazie-porucha-jazyka-logopedie-rec.A220422_124243_zdravi_pet

Související články:

dívka s abecedou