Vysvědčení se slovním hodnocením: jaké formulace odpovídají známkám?

Datum publikace: 14. 01. 2021
Periodikum
denik.cz
Pololetní vysvědčení bude tentokrát jiné. Mnozí rodičové budou na konci ledna místo známek číst hodnocení od učitelů slovy.
Obrázek
Distanční výuka

Žáci a studenti absolvovali velkou část školní „docházky“ dálkovou formou. Nejčastěji přes počítač a internet, nebo plnili úkoly doručené v klasické papírové podobě. V každém případě je nyní poměrně problematické činnost a znalosti dětí hodnotit známkami. Ministerstvo školství proto doporučilo, aby školy přistoupily spíše ke slovnímu hodnocení. Některé tak učiní, třeba úplně poprvé, někde ho používají běžně. „Je s tím hodně  práce  pro učitele, jedna třída zabere mnoho hodin. Rodiče to ale oceňují, protože se přesně dozvědí, jak na tom jejich děti jsou,“ vysvětlila Ivana Kopřivová, ředitelka ZŠ Molekula v Chlumci na Ústecku. Tam dětem dávají slovní hodnocení po celou dobu existence školy.

1 (výborný) - užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou
2 (chvalitebný) - dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
3 (dobrý) - řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby
4 (dostatečný) - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 (nedostatečný) - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Celý text najdete zde: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/vysvedceni-slovni-hodnoceni-uk-20210114.html

Související články:
Distanční výuka (ilustrační foto)