V důsledku omezení volného pohybu během koronavirové epidemie hrozí nárůst domácího násilí

Datum publikace: 18. 03. 2020
Periodikum:
a2larm.cz
Ve většině zemí postižených onemocněním COVID-19 jsou občané nabádáni, aby zůstali doma. Ne pro všechny je ale domov bezpečným místem.

Zprávy z Číny ukazují, že karanténní opatření během koronavirové epidemie vedla k prudkému nárůstu domácího násilí především na ženách a dětech. Podílí se na tom řada faktorů. Nutnost dlouhodobě setrvávat v omezeném prostoru domova vedla k eskalaci násilných tendencí v rodinách. Zároveň omezení veřejných služeb způsobila, že oběti domácího násilí mají menší možnost hledat pomoc. Zásadním faktorem je ovšem i ekonomická nejistota. Ztráta práce a nejistota ohledně schopnosti zaplatit nutné výdaje jsou pro mnohé příčinou velkého stresu, který jen posiluje agresivní tendence u pachatelů domácího násilí. Opatření omezující volný pohyb tak mohou způsobit, jak ukazuje čínský příklad, že se mnoho žen, ale i mužů ocitne uvězněno v násilných vztazích bez možnosti úniku.

Přírodní katastrofy a jiné krize již v minulosti prokazatelně vedly k nárůstu domácího násilí. Ve Spojených státech se to projevilo například po hurikánu Harvey, který zasáhl Houston v roce 2017. V takovýchto extrémních situacích tráví násilníci více času s rodinou a zároveň si jsou vědomi, že jejich oběti mají méně možností vyhledat pomoc, když jsou různé podpůrné služby a instituce uzavřeny.

V případě ohrožení domácím násilím se obraťte na následující organizace: Bílý kruh bezpečí, Dona Linka či Magdalenium.
Stejně tak je možné zatelefonovat na některou z mnoha krizových linek.

Celý článek najdete zde: https://a2larm.cz/2020/03/v-dusledku-omezeni-volneho-pohybu-behem-koronavirove-epidemie-hrozi-narust-domaciho-nasili/

Související články na portálu Šance Dětem

Násilník a oběť