Střídavá péče: je pro děti nejlepší?

Datum publikace: 31. 08. 2016
Periodikum:
Psychologie dnes
Co říkáte na názor, že střídavá péče uspokojuje především práva rodičů? Na tento a další dotazy odpovídají odborníci.

Otázky položil časopis Psychologie dnes.

ALEŠ HODINA

Je to přesně naopak, střídavá péče uspokojuje především práva dítěte. Ztotožnil bych se plně s dva roky starým výrokem Ústavního soudu: "Střídavou výchovu je pak třeba chápat jako snahu o co nejúplnější naplnění práva dítěte na oba rodiče." (III. ÚS 650/14) Pokud je totiž dítě ve výlučné péči jen jednoho rodiče a druhý rodič se s ním může stýkat, jeho "nárok na dítě" je tak aspoň částečně zajištěn. Styk je ale pouze právem, nikoliv povinností rodiče, takže dítě péči tohoto rodiče zajištěnou nemá – ten se na něj smí i úplně vykašlat. Kde je pak zájem dítěte? To má nárok na péči druhého rodiče garantovanou pouze tehdy, má-li rodič péči o dítě stanovenou jako povinnost. A to je pouze v právní formě střídavé nebo společné péče.

Některé maminky si přitom stěžují, že jsou na dítě samy, že tatínek nemá zájem se o něj starat. I těmto maminkám by střídavá péče pomohla, protože při ní mají povinnost pečovat oba rodiče. Především však střídavá péče pomáhá dítěti – tím, že mu zajistí mámu i tátu.

JAN KULHÁNEK

S tím nesouhlasím, pokud rodiče při plánování střídavé péče myslí na děti, bude pro ně s velkou pravděpodobností také výhodná nebo se o to budou alespoň všichni snažit. Problém nastává zejména tehdy, pokud je střídavá péče nástrojem vyřizování si účtů mezi rodiči nebo pokud i v dobré víře rodičů nejsou splněny základní požadavky na dobrý průběh této formy péče o děti.

JERONÝM KLIMEŠ

Dnešní nezdravý přístup ke střídavé výchově je reakcí na fakt, že soudy svou praxí svévolně zrušily §27 odst. 2 zákona o rodině: "Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí." Pokud vím, tak v ČR neexistuje jediný judikát opřený o tento zákon. Ale existuje mnoho matek, které právě na tento fakt spoléhají. Prostě pokud mají dítě, tak jim ho nikdo nemůže sebrat. Protože muži vědí, že je prakticky nemožné dostat dítě do své péče, ať matka dělá jakékoli naschvály, tak volají po střídavé výchově a radikalizují se. Jinými slovy tlak na střídavou výchovu je jen reakce společnosti na to, že soudy soudí nespravedlivě.

Celé znění článku najdete v tištěném časopise Psychologie dnes: https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/psychologie-dnes.

> další zprávy z médií