Spor rodičů s pražskou FN Motol otevírá hlubší problém

Datum publikace: 21. 05. 2020
Periodikum:
zdravezpravy.cz
Sestry a lékaři z Dětského Kardiocentra 2. LF UK a FN Motol napsali otevřený dopis adresovaný řediteli nemocnice a veřejnosti, ve kterém upozorňují na agresivní chování některých rodičů hospitalizovaných dětí. Podle nich situaci neprospívají ani aktivity spolku Juno Moneta, z.s., ten však jejich nařčení odmítá.

otevřeném dopise zdravotníci z Dětského Kardiocentra FN Motol upozorňují na nedobré praktiky některých rodičů, kterými se domáhají trvalé přítomnosti u svých dětí, a to i bezprostředně po výkonu operace srdce. V tomto čase přitom podle vyjádření zdravotníků z tohoto oddělení dítě pobývá na Jednotce intenzivní a resuscitační péče [JIRP], kde má péče o pacienta svá přísná pravidla a specifika.

„Dětští pacienti jsou po operaci srdce v umělém spánku. Mají často nestabilní krevní oběh s rizikem různých komplikací a vyžadují řadu rychlých a včasných léčebných zásahů. Přítomnost rodičů slouží za této situace hlavně k jejich vlastnímu uklidnění. Neměla by negativně ovlivnit náročnou práci zdravotnického personálu,“ uvádějí v dopise zdravotníci z dětského kardiocentra.

Konflikty už řešila i Policie ČR

Střety mezi zdravotníky a zákonnými zástupci hospitalizovaných dětí už podle informací z otevřeného dopisu skončily i přivoláním Policie ČR. Čímž si chtěli rodiče podle zdravotníků vynutit přístup na JIRP ve večerních hodinách. A to bez ohledu na konkrétní situaci na pracovišti. Mnohé nesváry v přístupu a komunikaci pak zdravotníci přisuzují Spolku Juno Moneta, z.s., který rodiče k zavolání policie nabádá. Výjimkou pak podle nich není ani nahrávání rozhovorů rodičů s personálem oddělení bez jejich vědomí. Nahrávky mají podle nich posloužit jako důkazní materiál při případné soudní při.

Podle vyjádření personálu oddělení jejich vnitřní řád respektuje Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] z 21.4. 2020. V něm je přítomnost zákonného zástupce u nezletilých pacientů blíže popsána, a to i během nouzového stavu. Metodické doporučení mimo jiné uvádí: „Vnitřní řád poskytovatele zdravotních služeb nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod poskytovatele a respektování práv ostatních pacientů.“

Tímto vyjádřením pak logicky umožňuje upravit vstup zákonných zástupců na JIRP podle momentálních možností. Tedy tak, aby nedošlo k narušení poskytování zdravotních služeb žádnému z hospitalizovaných pacientů.

Celý text najdete zde: https://www.zdravezpravy.cz/2020/05/19/spor-rodicu-s-prazskou-fn-motol-otevira-hlubsi-problem/

Související článek na portálu Šance dětem: