Soudy preferují jednoho rodiče před střídavou péčí. Týká se to zejména malých dětí

Datum publikace: 06. 05. 2020
Periodikum:
info.cz
Rozhodnutí, který z manželů bude pečovat o nezletilé dítě v případě, že se manželství nachází již v nenapravitelném rozvratu a je třeba jej rozvést, je jedna z klíčových podmínek tzv. nesporného rozvodu. Soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství, podmínkou však je, aby se manželé na všem dohodli, a to samozřejmě i na péči o nezletilé dítě v době po rozvodu.

To ale mnohdy nebývá jednoduché. Určitě se to však vyplatí, jelikož v takovém případě bývá soudní řízení o rozvodu manželství mnohem rychlejší. Manželé i samotné dítě mohou být také ušetřeni soudním tahanicím a praním špinavého prádla. Jinak ale soudy preferují výlučnou péči o děti před tou střídavou.

Podle občanského zákoníku nemůže být manželství rozvedeno, pokud by rozvod byl v rozporu mj. se zájmem nezletilého dítěte manželů, který je dán tzv. zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného pro tyto účely soudem. Už ze samotné podstaty věci vyplývá, že rozvod manželství není v zájmu nezletilého dítěte, jelikož v jeho důsledku dítě zpravidla ztratí každodenní kontakt s některým z rodičů.

Pro uplatnění tohoto zákonného zákazu rozvodu manželství je tudíž rozhodující, zda je rozvod v rozporu se zájmem dítěte daným tzv. „zvláštními důvody“, či nikoliv. V opačném případě by jinak nemohlo být rozvedeno téměř žádné manželství, což je zase společensky nepřípustné. Mezi zmíněné zvláštní důvody lze zařadit například invaliditu dítěte, fyzické nebo psychické postižení dítěte atd.

Celý článek najdete zde: https://www.info.cz/pravo/pravni-servis/matzner-soudy-preferuji-jednoho-rodice-pred-stridavou-peci-tyka-se-to-zejmena-malych-deti.

Přetahování o dítě