Škola není holubník, aneb strategické řízení se ukazuje pro školy jako východisko z krize

Periodikum
novinky.cz
Dokázat plánovat, stanovit si dosažitelné cíle a flexibilně reagovat na vzniklé situace. To se - také díky nouzovému stavu během pandemie koronaviru - ukazuje jako klíčová kompetence, kterou by měl každý ředitel či vedoucí pracovník ovládat.

Důležitou úlohu ovšem sehrává mimo krizový stav. Ten potvrdil nezbytnost strategického řízení, které vede k zásadnímu cíli, jímž je kvalitní škola 21. století.

Školství se během nouzového stavu ukázalo jednou z klíčových oblastí naší společnosti. Lidé v produktivním věku, kteří pečují o děti školou povinné, se den ze dne ocitli v situaci, na kterou byl jen málo kdo připraven. Stejně tak učitelé a ředitelé škol a školek. Nyní je čas se podívat na to jakou zkušenost si odnášíme a jak s ní naložíme.

Odpovědnost a synergie na krajské úrovni

Mnohé diskuze a články poukázaly na to, jak rozdílně ředitelé a pedagogové přistoupili k nové situaci ve vzdělávání. Pro všechny ale platilo, že aktuální situace spojená s pandemií Covid-19 na ně kladla enormní nároky. A že volba vhodné strategie a naplánování konkrétních činností se během krize ukázaly jako nezbytné, podobně jako vůdčí schopnosti ředitele školy a spolupráce s partnery. Času bylo málo, působila řada proměnných a dopad rozhodnutí byl vidět téměř okamžitě. Vítanou pomocí se stala krajská centra podpory Národní pedagogický institut ČR, ve kterých působí projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), spolupráce s tvůrci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v obcích i metodická doporučení MŠMT.

Škola není holubník, ale umí strategicky plánovat?

Je třeba rozlišovat mezi vzdělávací politikou a řízením školy. Na bedrech vedení školy spočívá, kromě samotného vzdělávání dětí, klíčová kompetence dokázat nejen školu neustále rozvíjet a inovovat, ale také zapojovat do celého procesu zaměstnance školy a další partnery (zpracovatele místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, zřizovatele, neziskové organizace a další). Absence strategie může výrazným způsobem ovlivňovat kvalitu školy, a tedy prohlubovat rozdíly mezi školami. Plánování ve školách, bez přehánění, má nezanedbatelný dopad na rodiny a na budoucnost dětí. Uzavření škol v nouzovém stavu tuto provázanost ukázalo.

Celý text najdete zde:

https://www.novinky.cz/komercni-clanky/clanek/skola-neni-holubnik-aneb-strategicke-rizeni-se-ukazuje-pro-skoly-jako-vychodisko-z-krize-40328487